Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuj ]
  HOME
Guideservice
 
 
 


Facebook Instagram PinterestPolecamy w Warszawie:
 
 
Biuro Podróży 'GUIDE SERVICE'
 
W sezonie turystycznym kontakt telefoniczny z biurem może być utrudniony.
Prosimy o kontakt mailowy (biuro@guideservice.com.pl) lub na numer tel. komórkowego 502 177 907
_________________________________________________________________

Biuro Podróży "Guide Service"
specjalizuje się w szkoleniach dla branży turystycznej, w tym w szczególności szkoleniach dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Edukacją zajmujemy się wiele lat, co pozwoliło nam osiągnąć wysoką pozycję na rynku warszawskim. Oferujemy zarówno szkolenia podstawowe jak i specjalistyczne kursy tematyczne, doskonalące warsztat przewodników i pilotów.


Biuro powstało w 1991 r., od momentu wejścia w życie Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 (DU nr 133, poz. 884) działa na podstawie koncesji Organizatora Turystyki nr 0816 wydanej przez Prezesa UKFiT-u, potwierdzonej przez Marszałka woj. mazowieckiego

Biuro Podróży "GUIDE SERVICE"
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 53, wejście od ul. Wareckiej
tel / fax:  22 826 49 46, tel.  502 177 907

e-mail: biuro@guideservice.com.pl
Internet: www.guideservice.com.pl

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.30


UWAGA - w wysokim sezonie turystycznym kontakt telefoniczny z biurem może być utrudniony. Prosimy o wysłanie wiadomości mailowej > biuro@guideservice.com.pl

Numer rachunku bankowego:

 
Biuro Podróży „Guide Service”
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Rachunek nr: 11 1500 1126 1211 2007 7296 0000


  • koncesja Organizatora Turystyki nr: 0816 z dnia 18.05.1999
  • gwarancja ubezpieczeniowa organizatorów i pośredników turystycznych Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (aktualna do 31.12.2022 r.)
  • rok rozpoczęcia działalności - 1991
  • wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego (szkolenia pilotów i przewodników turystycznych) - do momentu deregulacji zawodu

więcej »
 
RODO
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Biuro Podróży „Guide Service” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa, (dalej: Guide Service). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
− listownie na adres: BP GUIDE SERVICE, ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa
− przez e-mail: biuro@guideservice.com.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przede wszystkim aby zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki (szkolenia dla pilotów i przewodników turystycznych, obsada pilocka i przewodnicka, realizacja imprez turystycznych). Podstawą prawną przetwarzania będzie podejmowanie działań przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy.

2. Jeżeli jesteś już naszym klientem, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe także, aby:
− wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
− prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług (informacja o szkoleniach pilotów i przewodników / wykładach / spotkaniach / imprezach turystycznych) oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.
- bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową - jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy - bez ich podania, nie będziemy mogli nawiązać z Tobą współpracy.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
W przypadku zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
Jeżeli prowadzimy rozmowy zmierzające do nawiązania współpracy, a Ty nie jesteś już nią zainteresowany - będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym stronom, firmom lub osobom trzecim, z wyjątkiem podwykonawców naszych usług (np. hotelom w celu zakwaterowania grup, firmom ubezpieczeniowym w celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej), ale wyłącznie w celu zrealizowania istniejących umów.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach informacyjnych lub rekrutacyjnych (np. obsada pilocka lub przewodnicka)
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
c. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1)

7. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 
« cofnij
 
 
  e-mail: biuro@guideservice.com.pl Powered by: Talem Technologies