Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuj ]
  HOME
Guideservice
 
 
 


Facebook Instagram PinterestPolecamy w Warszawie:
 
 
Kurs przewodnika terenowego po Mazowszu
 

Przewodnikiem turystycznym może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • ma wykształcenie minimum średnie
 • ma dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza Medycyny Pracy)
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu

Podstawy prawne:

  Przepisy dotyczące pilotażu i przewodników turystycznych reguluje Ustawa o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 (DU nr 133, poz. 884 wraz z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.01.2006 w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - DU nr 15/2006, poz. 104). Biuro Podróży Guide Service organizuje kursy na uprawnienia przewodnika terenowego po Mazowszu na podstawie Decyzji nr KP.T.II.4234-22-6/06 z dnia 04.01.2007 r. (Stałe Upoważnienie na prowadzenie szkoleń dla przewodników turystycznych terenowych po Mazowszu)

  Proponujemy 2 wersje szkolenia:

  • wersja pełna (dla osób nie posiadających uprawnień przewodnika turystycznego) - ok. 250 godz. zajęć.
  • wersja skrócona (dla przewodników turystycznych rozszerzających uprawnienia na nowy obszar, w tym dla przewodników miejskich) - ok. 160 godzin zajęć

  Kursy organizowane są 2 razy w roku - edycje:

  • jesienno - zimowa: październik – styczeń
  • zimowo - wiosenna: styczeń - kwiecień

  Zajęcia praktyczne odbywają się najczęściej w weekendy - wycieczki autokarowe i piesze (najczęściej w godzinach 9.00-14.00), wykłady / seminaria - w ciągu tygodnia (piątki w godzinach 17.00-20.00). Uczestnicy każdorazowo otrzymują szczegółowy grafik kursu z wyszczególnieniem tematyki i terminów wszystkich zajęć.  

  Program kursów jest zgodny z Ustawą o Usługach Turystycznych oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy. Po zdaniu egzaminu przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego absolwenci uzyskują państwową licencję, która daje możliwość obsługi grup turystycznych i indywidualnych turystów w zakresie przewodnictwa terenowego po obszarze:

  • województwa Mazowieckiego (z wyłączeniem m.st. Warszawy)
  • obszaru powiatu łowickiego (woj. łódzkie) - trasa Łowicka (Łowicz, Nieborów, Arkadia, Maurzyce, Sromów)
  • obszaru powiatu puławskiego (woj. lubelskie) - trasa Puławska (Gołąb, Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec, Nałęczów)

  Program kursu:

  Bloki tematyczne obejmują m.in. wykłady:

  • historia regionu Mazowsza na tle historii Polski
  • etnografia regionu Mazowsza
  • geografia turystyczna regionu Mazowsza
  • terenoznawstwo i topografia
  • metodyka i technika prowadzenia wycieczek
  • kultura i sztuka regionu Mazowsza (w tym architektura regionu)

  Zajęcia praktyczne / wycieczki

  • Program obejmuje 13 wycieczek (w tym 10 autokarowych) po najważniejszych trasach turystycznych i obiektach Mazowsza - w tym 2 trasy wykraczające poza obszar woj. mazowieckiego

  Cena kursu:

  • wersja skrócona kursu (dla przewodników turystycznych rozszerzających uprawnienia na nowy obszar) - 1600 zł
  • wersja pełna (dla uczestników nie posiadających uprawnień przewodnika turystycznego) - 1900 zł

  płatność w ratach (I rata przy zgłoszeniu - 600 zł)

   

  PROMOCJA - dla absolwentów kursów "Guide Service" oraz członków Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników im. Adama Jarzębskiego - 50 zł zniżki.

  Zapisy:

  • w siedzibie biura - w momencie zgłoszenia należy wypełnić kwestionariusz uczestnika oraz wpłacić I ratę (500 zł)
  • faxem / mailem - zgłoszenie można przesłać faxem (22 826 49 46) lub mailem (biuro@guideservice.com.pl) oraz wpłacić I ratę (500 zł) przelewem na rachunek nr: 76 1050 1025 1000 0090 7824 2592 (ING Bank Śląski), podając swoje nazwisko i rodzaj kursu. Druk zgłoszenia - do pobrania poniżej.


    druk zgłoszenia - kurs przewodnika terenowego po Mazowszu


  « cofnij
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    e-mail: biuro@guideservice.com.pl Powered by: Talem Technologies