?>
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuj ]
  HOME
Guideservice
 
 
 


Facebook Instagram PinterestPolecamy w Warszawie:
 
 
Szlak Janusza Korczaka - szkolenie specjalistyczne
 
Biuro Podróży "Guide Service" zaprasza na kurs specjalistyczny dla przewodników miejskich po Warszawie
 
 
Warszawski szlak JANUSZA KORCZAKA
 
Najbliższy kurs - zgłoś chęć udziału w szkoleniu - po zebraniu grupy min 15 osób ustalimy dogodny dla wszystkich termin rozpoczęcia kursu

Zarezerwuj miejsce już teraz


szkolenie 3-dniowe (piątek-niedziela)
Kurs organizowany we współpracy z Ośrodkiem Dokumenatcji i Badań "Korczakianum"

więcej informacji o Korczakianum > tutaj

 
Cena kursu - ok. 200 zł / osoby
Cena zawiera: realizację programu, transport autokarem, ubezpieczenie NNW 
 
zdjęcia ze szkolenia 10-12.02.2012: tutaj
 

Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka

Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej jednogłośnie pod­jął 16 wrześ­nia 2011 r uch­wałę ustanaw­ia­jącą rok 2012 Rok­iem Janusza Kor­czaka. Inic­jatywę w tej sprawie zgłosił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Wniosek Rzecznika poparła sej­mowa Komisja Kul­tury i Środ­ków Przekazu, wielu min­istrów i orga­ni­za­cje pozarzą­dowe. W przyszłym roku będziemy obchodzić 70. rocznicę śmierci Janusza Kor­czaka i setną rocznicę założe­nia przez niego Domu Sierot, który mieś­cił się przy ulicy Krochmal­nej w Warsza­wie. W opinii Rzecznika Praw Dziecka to doskon­ała okazja, by o jed­nym z najwybit­niejszym Polaków - i jego dziedz­ictwie - przy­pom­nieć całemu światu.Powin­niśmy pamię­tać, że Stary Dok­tor, jak nazy­wano Kor­czaka, był jed­nym z pier­wszych głosi­cieli prawdy o tym, że dziecko jest auto­nom­iczną osobą, która posi­ada własną god­ność, zain­tere­sowa­nia, potrzeby i prawa. Nie byłoby Kon­wencji o Prawach Dziecka, gdyby nie jego dzi­ałal­ność i myśli. Kor­czak zauważył w dziecku człowieka, zauważył pod­miotowość dziecka.

6 sierp­nia 1942 roku Janusz Kor­czak oraz per­sonel i 192 wychowanków Domu Sierot zostało wywiezionych do niemieck­iego nazis­towskiego obozu zagłady w Tre­blince i tam zginęli.

 

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu przybliżenie postaci Janusza Korczaka, a w szczególności jego związków z Warszawą - miastem rodzinnym Starego Doktora. Przypomnimy miejsca z nim związane (nauka, praca, instytucje) a także jego tragiczne losy w okresie getta warszawskiego. Przewodników miejskich chcemy przygotować do samodzielnej pracy przy obsłudze warszawskiej trasy turystycznej "Śladami Janusza Korczaka" 
 
Szkolenie poprowadzą pracownicy Ośrodka Dokumentacji i Badań Korczakianum - p. Barbara Puszkin i p. Agnieszka Witkowska
 
Program szkolenia obejmuje: 
piątek (17.00-20.00) - wykład - życie Janusza Korczaka, łamanie stereotypów
sobota (9.00-16.00) - wycieczka pieszo-autokarowa:
- Dom Sierot (siedziby), szpital dziecięcy, Dom ks. Boduena, przychodnia na Mariańskiej, siedziba Polskiego Radia, pl. Grzybowski, budynek Sądów na Lesznie, Główny Dom Schronienia, więzienie Pawiak, redakcja "Małego Przeglądu", Trakt Pamięci i Męczeństwa, Umschlagplatz
niedziela (9.00-15.00) - wycieczka atokarowa + cmentarz
- kolonia "Różyczka", gimnazjum na Starej Pradze, "Nasz Dom" na Bielanach
- zwiedzanie cmentarza żydowskiego (groby współpracowników i wychowanków J. Korczaka)

Wszelkie informacje:
Ewa Bratosiewicz (22 826 49 46)
 
Zapisy:
  • w siedzibie biura - w momencie zgłoszenia należy wypełnić kwestionariusz uczestnika oraz opłacić szkolenie
  • faxem / mailem - zgłoszenie można przesłać faxem (22 826 49 46) lub mailem (biuro@guideservice.com.pl) oraz opłacić kurs przelewem na rachunek nr: 76 1050 1025 1000 0090 7824 2592 (ING Bank Śląski), podając swoje nazwisko i rodzaj kursu. Druk zgłoszenia - do pobrania poniżej.  druk zgłoszenia - kurs specjalistyczny


« cofnij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  e-mail: biuro@guideservice.com.pl Powered by: Talem Technologies