Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuj ]
  HOME
Guideservice
 
 
 


Facebook Instagram PinterestPolecamy w Warszawie:
 
 
Szkolenie 'Represje komunistyczne wobec podziemia niepodległościowego'
 
REPRESJE KOMUNISTYCZNE
wobec
PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
na terenie Warszawy i okolic

Kurs organizowany we współpracy z Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” i Warszawskim Oddziałem IPN
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie chęci udziału w kursie mailem do biura > biuro@guideservice.com.pl

Termin:

18-20, 21 i 23 marca 2016 + 1 dodatkowy dzień do potwierdzenia

18 marca (piatek) - wykład
19-20 marca (sobota-niedziela) - szkolenie w terenie
21 marca (poniedziałek) - Zajęcia „Metody pracy operacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, teczki funkcjonariuszy i tajnych współpracowników”
23 marca (środa) - wizyta w siedzibie Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów (więzienie na Rakowieckiej)
dodatkowy dzień do potwierdzenia - wizyta w Muzeum w siedzibie dawnego aresztu śledczego Głównego Zarządu Informacji LWP

UWAGA - ze względów organizacyjnych zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 r. Ilość miejsc ograniczona. Osoby, które zgłoszą się później (pod warunkiem wolnych miejsc) będą mogły dołączyć do szkolenia w pierwszych 3 dniach (20-22 lutego), nie będą jednak miały możliwości zwiedzania Aresztu Śledczego na Rakowieckiej oraz siedziby d. GZI przy ul. Oczki (ze względu na konieczność wcześniejszego przedstawienia listy uczestników)

KOSZT SZKOLENIA -
160 zł od osoby

Już w roku 1943 w związku z niemieckimi klęskami na froncie wschodnim dowództwo AK rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek okupacji przez ZSRR. Powstała organizacja NIE łącząca struktury cywilne i wojskowe, mająca na celu samoobronę i podtrzymywanie morale polskiego społeczeństwa w oczekiwaniu na wojnę Zachodu z ZSRR. Organizacja ta jednak została znacznie osłabiona w wyniku akcji „Burza” i powstania warszawskiego. Dodatkowym ciosem było aresztowanie dwóch najważniejszych osób w konspiracji: gen. bryg. Emila Fieldorfa i gen. bryg. Leopolda Okulickiego. 7 maja 1945 rozwiązano NIE i powołano nową organizację: Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, która przetrwała kilka miesięcy i została zastąpiona Ruchem Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”.
Sytuacja, w której znalazły się organizacje niepodległościowe, była skrajnie ciężka: w kraju szalał terror NKWD i polskich służb bezpieczeństwa, zachodnie mocarstwa przestały uznawać Rząd RP na uchodźstwie, a od działań Delegatury odciął się premier Stanisław Mikołajczyk szukający możliwości kompromisu z komunistami.


Cel szkolenia: szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat sytuacji podziemia niepodległościowego w komunistycznej Polsce oraz poznanie miejsc represji na terenie Warszawy i okolic. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych tym tematem.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1: 18 marca 2016 (piątek) - godz. 16.30
wykład „Zbrodnie komunistyczne”(siedziba "Przystanek Historia" IPN, Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25) - wykładowca z IPN (do potwierdzenia)
sytuacja podziemia niepodległościowego od 1944 (Manifest PKWN, rozwiązanie AK, aresztowanie i proces 16-stu, Mikołajczyk, itp)
-   
instytucje sowieckie działające na terenie Polski
-   
tworzenie się polskiego aparatu władzy komunistycznej
-   
organizacje podziemia niepodległościowego / pierwsze procesy pokazowe / podstawy prawne
-   
losy aresztowanych (m.in. Pilecki, Rodowicz "Anoda", Fieldorf, Rzepecki, Moczarski i inni)
-   
metody represji / wymuszania zeznań
-   
sprawcy dane na podstawie współczesnych badań (aresztowani / osądzeni / straceni

Dzień 2: 19 marca 2016 (sobota) - g. 9.00
Śladami miejsc represji komunistycznych: Stara i Nowa Praga - dr Jacek Pawłowicz (IPN)
(zwiedzanie piesze)
- Budynek d. Domu Akademickiego Studentów Żydów (Sierakowskiego 7) - siedziba NKWD, później UB (na zewnątrz obiektu)
- L.O. im. Władysława IV (Jagiellońska 38, róg al. Solidarności) - siedziba sowieckiego Trybunału Wojennego (na zewnątrz obiektu)
- ul. Cyryla i Metodego 4 - druga siedziba warszawskiego Urzędu Bezpieczeństwa (na zewnątrz obiektu)
- Budynek b. Dyrekcji Generalnej PKP obok Dworca Wileńskiego - pierwsza siedziba warszawskiego Urzędu Bezpieczeństwa (na zewnątrz obiektu)
- Pierwsza siedziba NKWD w Warszawie - ulica Strzelecka 8 (zwiedzanie piwnic nie będzie możliwe - budynek w remoncie)
- ul. Namysłowska 6 - teren dawnego praskiego więzienia karno-śledczego nr III, tzw. „Toledo”- pomnik, historia miejsca
- ul. 11 Listopada 66 i 68 - d. Wojskowy Trybunał Wojenny (na zewnątrz obiektu)
- Cmentarz bródnowski - kwatera tajnych pochówków ofiar represji komunistycznych, pomnik
UWAGA - w ciągu dnia przerwa na kawę / herbatę / posiłek (koszt nie wliczony w cenę szkolenia)
Ok. godz. 14.30 / 15.00 - zakończenie zwiedzania

Dzień 3: 20 marca 2016 (niedziela) - g. 8.30
Śladami miejsc represji komunistycznych: Warszawa lewobrzeżna - dr Jacek Pawłowicz (IPN)
(zwiedzanie piesze i autokarem)
Godz. 8.30 - spotkanie przed Pomnikiem Męczenników Terroru Komunistycznego (przed kościołem św. Katarzyny (ul. Fosa 17, Służew)
- Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego 1944-1956 przed kościołem św. Katarzyny - Pomnik i cmentarz w parafii św. Katarzyny - miejsca tajnych pochówków, ekshumacje
- cmentarz na Służewie (miejsca tajnych pochówków, pomnik)
- Gmach b. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (ul. Koszykowa 6) - tablica pamiątkowa na ścianie budynku (na zewnątrz obiektu)
- gmach Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów (więzienie na Rakowieckiej), ul. Rakowiecka 37 (na zewnątrz obiektu) tablice pamiątkowe na murze zewnętrznym 
- Budynek d. Głównego Zarządu Informacji LWP (kontrwywiad wojskowy) - ul. Oczki 1 (na zewnątrz obiektu)
- Budynek d. Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie - ul. Koszykowa 82 (tu m.in. zostali skazani: rotmistrz Witold Pilecki, Hieronim Dekutowski „Zapora” i Bolesław Kontrym)
- p
rzejazd na Cmentarz Powązki Wojskowe: spacer do kwatery "Ł" (Łączka) i inne miejsca tajnych pochówków ofiar zbrodni komunistycznych, ekshumacje, Panteon-Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych
- Dzielnica Włochy - Willa Jasny Dom" - siedziba kontrwywiadu wojskowego ZSRR - Smiersz i pierwsza siedziba GZI Naczelnego Dowództwa LWP, areszt śledczy, ul. Świerszcza 2 (zwiedzanie piwnic - do potwierdzenia)
- Spacer do pobliskiej kamienicy przy ul. Cienistej 16 - d. siedziba d. więzienia NKWD - tablica pamiątkowa na elewacji (do więzienia przy ul. Cienistej - 27 marca 1945 r zostali przewiezieni ostatni dowódca AK gen. brygady L. Okulicki, „Niedźwiadek”, Delegat Rządu na Kraj wicepremier Jan Stanisław Jankowski oraz przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Pużak. Następnego dnia przywieziono tam pozostałych 13 przywódców Podziemnego Państwa Polskiego. 29 marca 1945 r. deportowano ich stąd do więzienia na Łubiance w Moskwie i sądzono w tzw. procesie Szesnastu)
UWAGA - w ciągu dnia przerwa na kawę / herbatę / posiłek (koszt nie wliczony w cenę szkolenia)
Ok. godz. 16.00 - zakończenie zwiedzania, powrót do centrum miasta

Dzień 4: 21 marca 2016 (poniedziałek) - godz. 17.30
miejsce - siedziba "Przystanek Historia" IPN, Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25) - Zajęcia „Metody pracy operacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, teczki funkcjonariuszy i tajnych współpracowników” - dr Jacek Pawłowicz (IPN)

Dzień 5: 23 marca 2016 (środa) - g. 10.00 - 12.00
Wizyta w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów (więzienie na Rakowieckiej) - dr Jacek Pawłowicz (IPN)
Więzienie podjęło swoją działalność w 1945 po wycofaniu się Niemców z Warszawy. Zamordowano tu, w szczególności w okresie terroru stalinowskiego, wielu więźniów politycznych, których ciała chowano potajemnie m.in. na Służewie i przy murze Cmentarza Komunalnego w tzw. kwaterze „na Łączce”. Szacunkowa liczba wykonanych wyroków okresu stalinowskiego przewyższa 2800. Liczba ofiar zmarłych w więzieniu nie jest do końca poznana.

Dzień 6: termin do potwierdzenia
Wizyta w Muzeum d. Głównego Zarządu Informacji LWP - ekspozycja "Pamięci ofiar terroru komunistycznego w Wojsku Polskim"
Siedzibę GZI (Główny Zarząd Informacji) zorganizowano na wzór radzieckiego wojskowego kontrwywiadu - przez znajdujące się w piwnicach areszt śledczy i więzienie kontrwywiadu w latach 1944-1956 przewinęło się 17 tys. osób. W podziemiach wykonywano też egzekucje. Chociaż więzienie formalnie zlikwidowano w czasie październikowej odwilży i przerobiono na archiwum, to jeszcze w latach 80-tych byli tam przetrzymywani więźniowie. Ostatnim z nich w 1985 r. był Józef Szaniawski, współpracownik płk Ryszarda Kuklińskiego.
UWAGA - termin zwiedzania podamy po potwierdzeniu przez użytkownika gmachu. Obecnie w budynku mieści się siedziba Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zgoda na zwiedzanie piwnic jest wyrażana po sprawdzeniu dostarczonych danych zwiedzających. 

Wszelkie informacje: Ewa Bratosiewicz (22 826 49 46)

Cena zawiera: wykład, wszystkie zajęcia w terenie, transport autokarem w 3-cim dniu szkolenia (niedziela - 22 lutego), ubezpieczenie NNW, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Cena nie zawiera: wyżywienia (w trakcie zajęć w terenie przerwa na kawę / herbatę / przekąskę - płatne we własnym zakresie)

Zapisy:

  • w siedzibie biura - w momencie zgłoszenia należy wypełnić kwestionariusz uczestnika oraz opłacić kurs
  • faxem / mailem - zgłoszenie można przesłać faxem (22 826 49 46) lub mailem (biuro@guideservice.com.pl) oraz opłacić kurs przelewem na rachunek nr: 76 1050 1025 1000 0090 7824 2592 (ING Bank Śląski), podając swoje nazwisko i rodzaj kursu. Druk zgłoszenia - do pobrania poniżej  druk zgłoszenia - kurs specjalistyczny


« cofnij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  e-mail: biuro@guideservice.com.pl Powered by: Talem Technologies