Strona korzysta z plik�w cookies w celu realizacji us�ug i zgodnie z Polityk� Plik�w Cookies.
Mo�esz okre�li� warunki przechowywania lub dost�pu do plik�w cookies w Twojej przegl�darce.
[ Akceptujďż˝ ]
  HOME
 
OdwiedŸź nas na Google+
 
 


Kliknij aby polubić nasz profil na Facebooku:Polecamy w Warszawie:
 
 
Kurs dla przewodników w Państwowym Muzeum na Majdanku
 
Szkolenie w Państwowym Muzeum na Majdanku

Termin: 
- 24/25 listopada
oraz
- 1/2 grudnia 2018

2 weekendy (4 dni zajęć)

UWAGA
- szkolenie odbywa się w Lublinie (na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku) - dojazd do/z Lublina oraz noclegi w Lublinie - we własnym zakresie uczestników


Koszt udziału - 360 zł od osoby

Kurs współorganizowany przez Państwowe Muzeum na Majdanku

Zapraszamy przewodników na szkolenie po ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku. Szkolenie będzie obejmowało 4 dni zajęć (wykłady, zajęcia na ekspozycji muzealnej) i ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego oprowadzania grup i indywidualnych zwiedzających po ekspozycji Muzeum.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1 - 24 LISTOPADA 2018 (sobota)

10:00-11:30 > Jakub Chmielewski (dział naukowy PMM), Przebieg Aktion Reinhardt w Dystrykcie Lubelskim (wykład)

 1. Przybliżenie sytuacji Żydów w dystrykcie lubelskim ze szczególnym
     uwzględnieniem jego stolicy od wkroczenia Niemców do rozpoczęcia Zagłady
     - procesy migracyjne, przeludnienie, pauperyzacja, sytuacja sanitarno-higieniczna,
     ustawodawstwo antyżydowskie, przymus pracy, proces gettoizacji.
  2. Zagłada - rola dowódcy SS i policji w dystrykcie Odilo Globocnika, rola Lublina w
    „Aktion Reinhardt” (sztab operacji, likwidacja pierwszego getta), wachmani
     z Trawnik, rola gett tranzytowych, likwidacja gett na prowincji, „Erntefest”


11:45-13:15 > Jakub Chmielewski (dział naukowy PMM), Polityka nazistowska wobec europejskich Żydów, na tle zagłady żydowskich więźniów w obozie na Majdanku (wykład)

  1. Obóz na Majdanku i jego rola w procesie Zagłady - struktura ludności żydowskiej
     przed i w trakcie „Aktion Reinhardt” (Majdanek jako "obóz „Aktion Reinhardt”).
     Pochodzenie żydowskich więźniów / ofiar Majdanka, transporty z getta
     warszawskiego i białostockiego, tzw. transporty specjalne. System eksterminacji.
  2. Relacje pomiędzy więźniami, w tym indywidualne historie osadzonych Żydów.
  3. Akcja „Erntefest” i transporty "żydowskie" do lipca 1944


13:15-13:45 > przerwa na obiad

13:45-15:15 > Beata Siwek-Ciupak (kierownik Centrum Obsługi Zwiedzających PMM), Powstanie i funkcje obozu koncentracyjnego na Majdanku (wykład)

DZIEŃ 2 - 25 LISTOPADA 2018 (niedziela)

9:30-11:00 > Marta Grudzińska (dział naukowy PMM), Społeczność więźniarska w KL Lublin (wykład)

Czy w obozie istniała społeczność więźniarska? Kto był więźniem Majdanka? Skąd  przywożono ludzi i jakie kategorie nadawano osadzonym. Czy przynależność narodowa oraz przywileje wpływały na wzajemnie relacje w obozie?


11:15-12:45 > Beata Siwek-Ciupak (kierownik Centrum Obsługi Zwiedzających PMM), Ruch oporu w KL Lublin (wykład)

12:45-13:15 > przerwa na obiad

13:15-15:45 > Krzysztof Banach, KL Lublin w narracji wystawienniczej > prezentacja multimedialna i krótki wykład (30 min), praca z grupą na terenie Muzeum (2 h)

W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się jakie są główne założenia dotyczące współczesnej narracji na wystawach PMM, w jaki sposób wpływają one na organizację merytoryczną i przestrzenną ekspozycji, a także pracę ze zwiedzającym na wystawach. Tłem historycznym dla warsztatu będzie opowieść o wystawach organizowanych w PMM i innych muzeach martyrologicznych w okresie PRL.

DZIEŃ 3 - 1 GRUDNIA 2018 (sobota)

10:00-11:30 > Wojciech Lenarczyk (dział naukowy PMM), Struktura organizacyjna Waffen SS w KL Lublin (wykład połączony z prezentacją)

  1.Podział obozu koncentracyjnego w Lublinie na 6 jednostek organizacyjnych,
     nazywanych oddziałami, ich formalnych i nieformalnych zadań;
  2.Obsada personalna obozu ze szczególnym uwzględnieniem jego kierownictwa
     (komendanci oraz kierownicy najważniejszych oddziałów) oraz tych SS-manów,
     którzy mieli największy wpływ na więźniów (funkcjonariusze oddziału
     więźniarskiego, obsługa komór gazowych, krematorium, nadzorczynie);
  3. Wpływ lokalnych władz SS, w pierwszej kolejności dowódcy SS i policji w
      dystrykcie lubelskim Odilo Globocnika, na funkcjonowanie KL Lublin;
  4. Ściganie hitlerowskich funkcjonariuszy za zbrodnie popełnione na Majdanku.

11:30-11:45 > przerwa kawowa

11:45-14:15 > Jolanta Laskowska (kierownik działu edukacyjnego PMM) lub Agnieszka Mierzwa (zastępca kierownika działu edukacyjnego), Metodyczno–dydaktyczne aspekty oprowadzania po wystawie historycznej w Muzeum na Majdanku (przejście przez teren b. obozu)

DZIEŃ 4 - 2 GRUDNIA 2018 (niedziela)

10:00-11:00 > Wojciech Lenarczyk (dział naukowy PMM), Śmiertelność w KL Lublin w świetle najnowszych badań naukowych (wykład połączony z prezentacją)

 Problem masowego zadawania śmierci w KL Lublin oraz kontrowersje wokół liczby
 śmiertelnych ofiar obozu
 1. masowe uśmiercanie w KL Lublin i wpływ codziennego obcowania ze śmiercią
     na psychikę więźniów (także po wyzwoleniu - KZ-Syndrom);
 2. funkcjonowanie komór gazowych na Majdanku;
 3. 3 Listopada 1943 - Operacja „Erntefest” na Lubelszczyźnie,
 4. przegląd historii badań nad śmiertelnością w KL Lublin i najnowsze ustalenia
     w tej kwestii;

11:00-11:15 > przerwa kawowa

11:15-14:00 > Marek Duda lub Flavio Rojas (Centrum Obsługi Zwiedzających - przewodnicy muzealni), Topografia byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku (przejście przez teren b. obozu)

EGZAMIN KOŃCOWY > do potwierdzenia

_____________________________________________________________

Wszelkie informacje: Ewa Bratosiewicz (22 826 49 46)

Cena zawiera: wszystkie zajęcia w trakcie szkolenia na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku (wg programu powyżej), ubezpieczenie NNW (4 dni szkolenia), wyżywienie: obiady w pierwszych dwóch dniach szkolenia (24 i 25 listopada 2018), przerwy kawowe w dwóch ostatnich dniach szkolenia (1 i 2 grudnia 2018)

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestników do / z Lublina oraz przejazdów na terenie Lublina w trakcie szkolenia; zakwaterowania w Lublinie w trakcie szkolenia, posiłków poza wymienionymi w programie, ewentualnego egzaminu końcowego - do potwierdzenia

Zapisy:

  • w siedzibie biura - w momencie zgłoszenia należy wypełnić kwestionariusz uczestnika oraz opłacić kurs
  • mailem - zgłoszenie można przesłać mailem na adres: biuro@guideservice.com.pl oraz opłacić kurs przelewem na rachunek nr: 76 1050 1025 1000 0090 7824 2592 (ING Bank Śląski), podając swoje nazwisko i rodzaj kursu. Druk zgłoszenia - do pobrania poniżej.


  druk zgłoszenia - kurs specjalistyczny


« cofnij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  e-mail: biuro@guideservice.com.pl Talem Technologies Sp. z o.o.