?>
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuj ]
  HOME
Guideservice
 
 
 


Facebook Instagram PinterestPolecamy w Warszawie:
 
 
Kurs dla przewodników w Państwowym Muzeum na Majdanku
 
Szkolenie w Państwowym Muzeum na Majdanku

Termin: 
- 24/25 listopada
oraz
- 1/2 grudnia 2018

2 weekendy (4 dni zajęć)

UWAGA
- szkolenie odbywa się w Lublinie (na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku) - dojazd do/z Lublina oraz noclegi w Lublinie - we własnym zakresie uczestników


Koszt udziału - 360 zł od osoby

Kurs współorganizowany przez Państwowe Muzeum na Majdanku

Zapraszamy przewodników na szkolenie po ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku. Szkolenie będzie obejmowało 4 dni zajęć (wykłady, zajęcia na ekspozycji muzealnej) i ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego oprowadzania grup i indywidualnych zwiedzających po ekspozycji Muzeum.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1 - 24 LISTOPADA 2018 (sobota)

10:00-11:30 > Beata Siwek-Ciupak (kierownik Centrum Obsługi Zwiedzających PMM), Powstanie i funkcje obozu koncentracyjnego na Majdanku (wykład)

11:45-13:15
> Jakub Chmielewski
(dział naukowy PMM), Przebieg Aktion Reinhardt w Dystrykcie Lubelskim (wykład)

 1. Przybliżenie sytuacji Żydów w dystrykcie lubelskim ze szczególnym
     uwzględnieniem jego stolicy od wkroczenia Niemców do rozpoczęcia Zagłady
     - procesy migracyjne, przeludnienie, pauperyzacja, sytuacja sanitarno-higieniczna,
     ustawodawstwo antyżydowskie, przymus pracy, proces gettoizacji.
  2. Zagłada - rola dowódcy SS i policji w dystrykcie Odilo Globocnika, rola Lublina w
    „Aktion Reinhardt” (sztab operacji, likwidacja pierwszego getta), wachmani
     z Trawnik, rola gett tranzytowych, likwidacja gett na prowincji, „Erntefest”

13:15-13:45 > przerwa obiadowa

13:45-15:15
> Jakub Chmielewski
(dział naukowy PMM), Polityka nazistowska wobec europejskich Żydów, na tle zagłady żydowskich więźniów w obozie na Majdanku (wykład)

  1. Obóz na Majdanku i jego rola w procesie Zagłady - struktura ludności żydowskiej
     przed i w trakcie „Aktion Reinhardt” (Majdanek jako "obóz „Aktion Reinhardt”).
     Pochodzenie żydowskich więźniów / ofiar Majdanka, transporty z getta
     warszawskiego i białostockiego, tzw. transporty specjalne. System eksterminacji.
  2. Relacje pomiędzy więźniami, w tym indywidualne historie osadzonych Żydów.
  3. Akcja „Erntefest” i transporty "żydowskie" do lipca 1944DZIEŃ 2 - 25 LISTOPADA 2018 (niedziela)

9:30-11:00 > Marta Grudzińska (dział naukowy PMM), Społeczność więźniarska w KL Lublin (wykład)

Czy w obozie istniała społeczność więźniarska? Kto był więźniem Majdanka? Skąd  przywożono ludzi i jakie kategorie nadawano osadzonym. Czy przynależność narodowa oraz przywileje wpływały na wzajemnie relacje w obozie?


11:15-12:45 > Beata Siwek-Ciupak (kierownik Centrum Obsługi Zwiedzających PMM), Ruch oporu w KL Lublin (wykład)

12:45-13:15 > przerwa obiadowa

13:15-15:45 > Jolanta Laskowska (kierownik działu edukacyjnego PMM), Metodyczno–dydaktyczne aspekty oprowadzania po wystawie historycznej w Muzeum na Majdanku (przejście przez teren b. obozu)


DZIEŃ 3 - 1 GRUDNIA 2018 (sobota)

10:00-11:30 > Wojciech Lenarczyk (dział naukowy PMM), Struktura organizacyjna Waffen SS w KL Lublin (wykład połączony z prezentacją)

  1.Podział obozu koncentracyjnego w Lublinie na 6 jednostek organizacyjnych,
     nazywanych oddziałami, ich formalnych i nieformalnych zadań;
  2.Obsada personalna obozu ze szczególnym uwzględnieniem jego kierownictwa
     (komendanci oraz kierownicy najważniejszych oddziałów) oraz tych SS-manów,
     którzy mieli największy wpływ na więźniów (funkcjonariusze oddziału
     więźniarskiego, obsługa komór gazowych, krematorium, nadzorczynie);
  3. Wpływ lokalnych władz SS, w pierwszej kolejności dowódcy SS i policji w
      dystrykcie lubelskim Odilo Globocnika, na funkcjonowanie KL Lublin;
  4. Ściganie hitlerowskich funkcjonariuszy za zbrodnie popełnione na Majdanku.

11:30-11:45 > przerwa kawowa

11:45-14:15 > Krzysztof Banach, KL Lublin w narracji wystawienniczej > prezentacja multimedialna i krótki wykład (30 min), praca z grupą na terenie Muzeum (2 h)

W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się jakie są główne założenia dotyczące współczesnej narracji na wystawach PMM, w jaki sposób wpływają one na organizację merytoryczną i przestrzenną ekspozycji, a także pracę ze zwiedzającym na wystawach. Tłem historycznym dla warsztatu będzie opowieść o wystawach organizowanych w PMM i innych muzeach martyrologicznych w okresie PRL.


DZIEŃ 4 - 2 GRUDNIA 2018 (niedziela)

10:00-11:00 > Wojciech Lenarczyk (dział naukowy PMM), Śmiertelność w KL Lublin w świetle najnowszych badań naukowych (wykład połączony z prezentacją)

 Problem masowego zadawania śmierci w KL Lublin oraz kontrowersje wokół liczby
 śmiertelnych ofiar obozu
 1. masowe uśmiercanie w KL Lublin i wpływ codziennego obcowania ze śmiercią
     na psychikę więźniów (także po wyzwoleniu - KZ-Syndrom);
 2. funkcjonowanie komór gazowych na Majdanku;
 3. 3 Listopada 1943 - Operacja „Erntefest” na Lubelszczyźnie,
 4. przegląd historii badań nad śmiertelnością w KL Lublin i najnowsze ustalenia
     w tej kwestii;

11:00-11:15 > przerwa kawowa

11:15-14:00 > Flavio Rojas (Centrum Obsługi Zwiedzających - przewodnik muzealny), Topografia byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku (przejście przez teren b. obozu)


EGZAMIN KOŃCOWY

Po zakończeniu szkolenia chętni uczestnicy kursu będą mogli przystąpić do egzaminu końcowego. Egzamin zostanie przeprowadzony przez pracowników PM na Majdanku w terminie ustalonym z CET Guide Service i uczestnikami kursu. Osoby, które zaliczą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat i identyfikator PM na Majdanku. Osobom, które nie zaliczą egzaminu przysługuje jednorazowa możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Okres ważności identyfikatorów to 5 lat od daty wystawienia identyfikatora. Przedłużenie okresu ważności identyfikatora możliwe będzie na podstawie złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności identyfikatora wraz z ze złożeniem prawidłowo wypełnionej ankiety z wiedzy na temat obozu koncentracyjnego KL Lublin i Państwowego Muzeum na Majdanku lub poddanie się hospitacji pracowników Muzeum podczas oprowadzania w Państwowym Muzeum na Majdanku, a także uiszczenie opłaty za czynności związane z przedłużeniem okresu ważności identyfikatora.

Identyfikator otrzymany przez uczestników kursu po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uprawnia jego posiadacza do oprowadzania grup zorganizowanych po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. PM na Majdanku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w systemie wydawania i przedłużania ważności identyfikatorów przewodnickich.  

_____________________________________________________________

Wszelkie informacje: Ewa Bratosiewicz (22 826 49 46)

Cena zawiera: wszystkie zajęcia w trakcie szkolenia na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku (wg programu powyżej), egzamin końcowy (dla chętnych), ewentualny 1 egzamin poprawkowy, identyfikator przewodnika Państwowego Muzeum na Majdanku, certyfikat zdania egzaminu końcowego, wyżywienie: obiady w pierwszych dwóch dniach szkolenia (24 i 25 listopada 2018), przerwy kawowe w dwóch ostatnich dniach szkolenia (1 i 2 grudnia 2018), ubezpieczenie NNW (4 dni szkolenia),

Cena nie zawiera: przedłużenia ważności identyfikatora przewodnika Państwowego Muzeum na Majdanku (po upływie 5 lat - dodatkowa opłata), kosztów dojazdu uczestników do / z Lublina oraz przejazdów na terenie Lublina w trakcie szkolenia; zakwaterowania w Lublinie w trakcie szkolenia, posiłków poza wymienionymi w programie, 

Zapisy:

  • w siedzibie biura - w momencie zgłoszenia należy wypełnić kwestionariusz uczestnika oraz opłacić kurs
  • mailem - zgłoszenie można przesłać mailem na adres: biuro@guideservice.com.pl oraz opłacić kurs przelewem na rachunek nr: 76 1050 1025 1000 0090 7824 2592 (ING Bank Śląski), podając swoje nazwisko i rodzaj kursu. Druk zgłoszenia - do pobrania poniżej.


  druk zgłoszenia - kurs specjalistyczny


« cofnij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  e-mail: biuro@guideservice.com.pl Powered by: Talem Technologies