Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ Akceptuj ]
  HOME
Guideservice
 
 
 


Facebook Instagram PinterestPolecamy w Warszawie:
 
 
Znajomość języków obcych - podstawy prawne i procedury
 

Procedurę udokumentowania znajomości języka obcego regulują następujące akty prawne:

Ustawa o Usługach Turystycznych (art. 32), która stanowi, że:

  • Znajomość języka obcego dokumentuje się dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą.

Osoby posiadające ww. dokumenty (dyplomy, świadectwa) uzyskują na ich podstawie wpis języka do legitymacji pilota wycieczek / przewodnika turystycznego.

W przypadku braku ww. dokumentów ustawa odsyła do odpowiednich aktów wykonawczych - w których rozszerzono listę honorowanych przez Marszałka Województwa dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego. Kwestie języków obcych regulują:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. nr 70 z 2000 r., poz. 824) - plik do pobrania poniżej.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. nr 13 z 2007 r. poz. 82) - plik do pobrania poniżej. Listę honorowanych dokumentów określa Załącznik nr 2 - UWAGA - dotyczy języków używanych w krajach Unii Europejskiej (bez języka rosyjskiego)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. nr 249 z 2007 r., poz. 1857) - plik do pobrania poniżej. Rozporządzenie rozszerza listę honorowanych dokumentów z poprzedniego rozporządzenia. UWAGA - dotyczy języków używanych w krajach Unii Europejskiej (bez języka rosyjskiego)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. nr 266 z 2005 r., poz. 2230) - plik do pobrania poniżej. UWAGA - dotyczy języka rosyjskiego - listę honorowanych dokumentów określa Załącznik nr 2 - punkty: 36-40

Osoby, które nie legitymują się żadnymi ww. dokumentami mogą przystąpić do egzaminu ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjną języków obcych powołaną przez Marszałka Województwa (Urząd Marszałkowski). Procedury i druki - do pobrania poniżej.

UWAGA
Powyższe procedury zachowują moc prawną do dnia 31.12.2013 r.

1.01.2014 r. wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów z dn. 13.06.2013 (DU z 23.07.2013, poz. 829)  Ustawa o Usługach Turystycznych - tekst jednolity
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajom
  Urząd Marszałkowski - procedura składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu językowego dla pilotów
  Urząd Marszałkowski - Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z języka obcego
  Urząd Marszałkowski - Wniosek o dokonanie wpisu języka obcego do legitymacji pilota wycieczek lub pr
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24.01.2007 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kw
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.12.2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prze
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.12.2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prze
  Zmiany w Ustawie o Usługach Turystycznych od 1.01.2014 r.


« cofnij
 
 
 
 
 
  e-mail: biuro@guideservice.com.pl Powered by: Talem Technologies